เกี่ยวกับเรา
ไม้แขวนเสื้อแบบกำหนดเองสำหรับคุณ

บริษัท ลิปดาดีวู๊ดโปรดักส์ จำกัด (DADI) เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้สำหรับการแสดงผลและโรงแรม ตั้งอยู่ใน "เมืองหลวงของประเทศจีน" - Lipu, Guilin โรงงานแห่งแรกของ DADI สร้างขึ้นในปี 2541 แข่งขันในการผลิตไม้แขวนสำหรับใช้ในบ้าน โรงงานแห่งที่สองถูกสร้างขึ้นในปี 2548 ส่วนใหญ่ผลิตสำหรับร้านค้าและโรงแรม นอกเหนือจากโรงงานที่กล่าวถึงยังมีอีกสอง บริษัท ภายใต้ชื่อของ DADI: บริษัท ลิปดาดานิวแมททีเรียล จำกัด และ บริษัท กุ้ยหลินดาดิศิลปะและงานฝีมือ

รายละเอียด